Lubiatowskie uroczyska, Rezerwat przyrody, gm.Drezdenko, woj.lubuskie

Lokalizacja: leśnictwo Wilcze Doły. Typ rezerwatu: faunistyczny. Powierzchnia: 188,42 ha, z tego: leśna zalesiona – 114,25 ha, związana z gospodarką leśną – 4,52 ha, nieleśna – 3,66 ha, wody – 65,99 ha.

Autor: MEGA.PL/12 czerwca 2013/Kategorie: Atrakcje, Krajobraz, Przyroda, Przyroda, Nieozywiona, Ozywiona

Oceń ten obiekt:
5.0

Lubiatowskie uroczyska, Rezerwat przyrody, gm.Drezdenko, woj.lubuskie
Lokalizacja: leśnictwo Wilcze Doły. Typ rezerwatu: faunistyczny.
Powierzchnia: 188,42 ha, z tego: leśna zalesiona – 114,25 ha, związana z gospodarką leśną – 4,52 ha, nieleśna – 3,66 ha, wody – 65,99 ha. Powstał z rezerwatów: „Czaplenice” i „Łabędziniec”.
W skład którego wchodzi południowa część jeziora Solecko i otaczające ją lasy rosnące na obszarze o urozmaiconym ukształtowaniu (wysokości względne do 22 m). Chroni on miejsce występowania ptaków drapieżnych i wodno - błotnych, zespoły roślinne i leśne na wysokich brzegach jeziora oraz źródliska sączące się ze skarp jeziora. Stwierdzono występowanie tu łącznie 230 gatunków roślin.
Flora roślin zarodnikowych i naczyniowych rezerwatu liczy 238 gatunków, w tym: 32 gatunków porostów, 17 gatunków mszaków i 189 gatunków roślin naczyniowych. Z roślin naczyniowych objętych ochroną częściową występuje: konwalia majowa, kruszyna pospolita, porzeczka czarna, kalina koralowa, marzanka wonna, przylaszczka zwyczajna, z roślin objętych ochroną ścisłą występuje: paprotka zwyczajna, grążel żółty.
W trakcie badań stwierdzono występowanie 131 przedstawicieli bezkręgowców i 32 gatunki kręgowców.
Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych walorów przyrodniczych i krajobrazowych jeziora, ochrona biotopu ptaków wodno błotnych i drapieżnych, skarp jeziora oraz źródlisk z rzadką roślinnością.

Liczba odwiedzin (1240)/Komentarze (0)

Zaloguj lub zarejestruj się by napisać komentarz.Film nakręcono wczesną wiosną 2014 roku.
Pokazano „Osiedle Słoneczne Wzgórze” położone w pobliżu Zielonej Góry.

Kategorie

Łużyce Wschodnie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja pt. „Pojezierze Lubuskie - Portal Informacji Turystycznej” współfinansowana jest za środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - mały projekt Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.