Łabędziniec, Rezerwat przyrody, gm.Drezdenko, woj.lubuskie

Lokalizacja: 5 wysp na jeziorze Solecko (Pawle). Powierzchnia rezerwatu: 2,79 ha. Typ rezerwatu: faunistyczny (ptaki).

Autor: MEGA.PL/21 czerwca 2013/Kategorie: Atrakcje, Wypoczynek, Krajobraz, Przyroda, Przyroda, Nieozywiona, Ozywiona

Oceń ten obiekt:
3.0

Łabędziniec, Rezerwat przyrody, gm.Drezdenko, woj.lubuskie
Lokalizacja: 5 wysp na jeziorze Solecko (Pawle).
Powierzchnia rezerwatu: 2,79 ha.
Typ rezerwatu: faunistyczny (ptaki).
Krótka informacja: liczne gatunki ptaków wodnych i błotnych: łabędzie, czaple, żurawie. Wyspy porośnięte starym drzewostanem sosnowym, przy brzegach otoczony olszynami.
Jego zadaniem jest ochrona miejsc gnieżdżenia się ptaków wodnych i błotnych, przede wszystkim kormoranów, łabędzi niemych, czapli siwych i żurawi. Na wyspach rośnie około 100-letni starodrzew sosnowy, a nad brzegami występują olsze. Poza łabędziami ptaki, dla których utworzono rezerwat, przeniosły się w spokojniejsze miejsca.
Flora roślin zarodnikowych i naczyniowych rezerwatu liczy 115 gatunków, w tym: 11 gatunków mszaków i 104 gatunki roślin naczyniowych. Z roślin objętych ochroną częściową występuje: konwalia majowa, kruszyna pospolita, porzeczka czarna, kalina koralowa, marzanka wonna, przylaszczka zwyczajna, z roślin objętych ochroną ścisłą występuje: bluszcz pospolity.
Wyspy ustanowione jako rezerwat stanowią miejsce bytowania i gniazdowania wiele ptaków wodno - błotnych. Rezerwat jest również od lat ostoją rozrodu i występowania rybołowa.
Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych wysp, stanowiących miejsce występowania i rozrodu ptactwa wodno - błotnego.

Liczba odwiedzin (1964)/Komentarze (0)

Zaloguj lub zarejestruj się by napisać komentarz.Film nakręcono wczesną wiosną 2014 roku.
Pokazano „Osiedle Słoneczne Wzgórze” położone w pobliżu Zielonej Góry.

Kategorie

Łużyce Wschodnie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja pt. „Pojezierze Lubuskie - Portal Informacji Turystycznej” współfinansowana jest za środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - mały projekt Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.